March 1, 2017

YLE YOUNG LEARNERS

YLE (Young Learners)

 

yle young learners englishYLE je Kembridžov ispit osmišljen kao serija zabavnih i obavezujućih testova za kandidate uzrasta od sedam do dvanaest godina. Oni dokazuju da su učenici koji su na početnom ili nižem srednjem nivou znanja (pre-intermediate) uspešno savladali osnove jezika. Predstavljaju odličan uvod u konverzacijske nivoe. Takođe su korisni radi sticanja samopouzdanja kod dece i kao podstrek za dalje napredovanje u učenju engleskog jezika.

Testovi su prilagođeni uzrastu dece. Testovi koriste teme koje su njima bliske u svim delovima ispita: slušanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje.

Postoje tri vrste ispita. Oni se prema uzrastu i nivou znanja učenika klasifikuju kao: Starters, Movers and Flyers.

 

YLE Starters

Prvi od tri YLE Cambridge ispita i namenjen je deci uzrasta sedam do devet godina. Ovaj nivo kalsifikuje se kao nulti nivo u odnosu na CEFR klasifikaciju (Međunarodni Evropski Referentni okvir za strane jezike). Svaki učenik dobija sertifikat po izlasku na ispit, bez obzira na rezultat koji postigne na testu. Najmlađi polaznici na taj način se motivišu da nastave sa učenjem engleskog jezika. Na sertifikatu je bodovno (bodovi su pikazani kao štitovi i grbovi) ocenjena svaka jezička veština. Na osnovu toga, nastavnik i roditelji dece jasno mogu videti da li i kojoj veštini treba posvetiti više pažnje.

 

YLE Movers

Taj Kembridž ispit mogu da polažu deca uzrasta devet i deset godina, koja su na početku učenja engleskog jezika. Treba uzeti u obzir da je reč o prvom od šest nivoa Zajedničkog Evropskog referentnog okvira za jezike.

YLE Movers se u velikoj meri razlikuje u odnosu na Kembridž ispite koji su namenjeni odraslim kandidatima. U ovom slučaju, kandidat može da dobije minimum po jedan, a maksimalno pet poena u svakoj od oblasti provere, to jest u sledećim segmentima: pisanje, čitanje, slušanje i konverzacija. Kao i kod ispita YLE Starters, kandidat bez obzira na postignut rezultat dobija sertifikat, na kome se navodi precizan broj osvojenih štitova, a na osnovu Kembridž skale, profesor koji obučava kandidata može da proceni da li njegovo znanje odgovora ovom nivou ili ne.

 

YLE Flyers

Je ispit kojim se proverava znanje dece uzrasta od deset do dvanaest godina i predstavlja najviši stepenik u ocenjivanju nivoa znanja dečijeg uzrasta. Sistem bodovanja isti je kao kod YLE Movers ispita, odnosno ne postoji mogućnost da kandidat ne položi ispit, već se samo testriranje vrši ne bi li se utvrdilo koliko je polaznik tokom učenja napredovao. Znanje dece na nivou YLE Flyersa trebalo bi da odgovara nivou A2 po CEFR-u (Međunarodni Evropski Referentni okvir za strane jezike).

 

Pripremna nastava za polaganje Kembridžovih ispita razlikuje se za sve centre „NS PRO GROUP“ škole. Više informacija o dinamici i načinu pripreme za YLE ispite možete dobiti kontaktiranjem našeg predstavništva na lokaciji za koju ste zainteresovani.

 

Ukoliko Vas zanima više, ili želite da prijavite vaše dete na kurs, javite nam se: kontakti