March 1, 2017

TKT

TKT (Teaching Knowledge Test)

TKT (Teaching Knowledge Test)TKT predstavlja Kembridžov ispit namenjen svim kandidatima koji žele da dobiju međunarodno priznat sertifikat. Ovaj sertifikat potvrđuje adekvatno vladanje engleskim jezikom za potrebe podučavanja drugih. Odnosno, ovaj sertifikat namenjen je svim nastavnicima i profesorima engleskog jezika. Služi kao globalni dokaz da ispunjavaju uslov za bavljenje svojom profesijiom u inostranstvu.

Budući da je ovaj ispit namenjen predavačima, podrazumeva se da kandidat vlada engleskim jezikom kao svojim maternjim. Tako da ni sama priprema za polaganje ne nalikuje standardnim pripremnim kursevima.

Prprema se zapravo odvija prema principima interaktivne nastave i podrazumeva konsultacije između predavača i kandidata u cilju da kandidata upozna sa zahtevima koji ih očekuju prilikom polaganja. Na svakom času rade se uzorci testova, kako bi se kandidati što bolje upoznali sa svim dosadašnjim modelima ispita.

 

Postoje osnovni i specijalistički TKT moduli.

Osnovni TKT moduli su:

 

  1. Modul 1: Osnove nastave stranih jezika
  2. Planiranje nastave stranih jezika (Modul 2) i
  3. Modul 3: Održavanje reda u učionici

 

Specijalistički TKT moduili su:

 

  1. Znanje o jeziku (KL)
  2. Integrisano učenje stranog jezika i nastavnog sadržaja (CLIL)
  3. Mladi učenici (Young Learners – YL)

 

Veliki broj testova možete pronaći na zvaničnom Kembridžovom  sajtu:

http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/cambridge-english-teaching-framework/, a opšta pravila o polaganju ispita i obrazac za prijavu možete pronaći na sajtu Britanskog Saveta u Beogradu (British Council): http://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge/register

 

 

 

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje TKT  ispita. Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Polaznik treba da ima ulazno znanje na nivou maternjeg jezika, a glavna uloga predavača jeste da savetuje polaznika na kojoj jezičkoj veštini treba da poradi.

 

Ukoliko vas zanima ovaj test, ili želite da prijavit, javite nam se: kontakti