March 3, 2017

Prevodi

Prevodi sa overom sudskog tumača

Prevodi-sa-overom-sudskog-tumaca-300x150

Prevodi sa overom ili bez overe sudskog tumača mogu se obezbediti u našem Centru. Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača za nemački, engleski, rumunski, italijanski i mađarski jezik po veoma pristupačnim cenama. Prevodi se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu.

Usmeno prevođenje

Kada je reč o usmenom prevođenju, nudimo konsekutivno i simultano prevođenje:
Konsekutivno prevođenje se preporučuje kod okruglih stolova, manjih radnih grupa ili sastanaka.

Simultano prevođenje je zahtevniji vid usmenog prevođenja, te je od izuzetenog značaja angažovanje najmanje dva simultana prevodioca koji se smenjuju na 30-40 minuta, čime se postiže maksimalna efektivnost u radu.

Zašto su ove usluge važne

Migracija ljudi, od pojedinaca pa do celih porodica, u poslednjih nekoliko godina sve više se povećava, pre svega zbog zaposlenja, ali i zbog stručnog usavršavanja. Zemlje evrope, a posebno nemačkog govornog područja, veoma su interesantne za ljude iz Srbije. Osnovni razlog je mogućnost zapošljavanja, napretka i boljeg života na svim poljima.

Prednost prevoda koje je preveo i overio sudski tumač

Pored adekvatnog obrazovanja i iskustva, svaki pojedinac koji aplicira za neko radno mesto u inostranstvu, ima veliku prednost kada poseduje odgovarajuća dokumenata koje je preveo sudski tumač. Najinteresantnija radna mesta se nalaze u Nemačkoj ali ih ima i u drugim zemljama pa je neophodno da se dokumentacija prevede na odgovarajući službeni jezik.

Prevodilački tim

Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, čini visoko kvalifikovani kadar sa bogatim iskustvom u oblasti prevođenja.

Prevod sa overom

Vreme izrade i jezici
Prevodi sa overom se mogu uraditi u roku od 24h i dostaviti na bilo koju adresu u Srbiji u najkraćem roku, za sledeće jezike:

– engleski
– nemački
– francuski
– švedski
– holandski
– danski
– italijanski

– ruski
– španski
– norveški
– bugarski
– rumunski
– mađarski

Nove usluge koje možete dobiti kod nas:

  1. Lektorisanje tekstova – ukoliko imate tekst na stranom jeziku koji je potrebno pregledati i ispraviti, javite nam se!
  2. Titlovanje video materijala – ukoliko želite da Vaš personalni video materijal ili sa YouTube sadrži titlove na nekom stranom jeziku, ili na onom na kom je napravljen, javite nam se!

prevodilacke usluge

prevodilačke usluge

Nazad na naslovnu: naslovna