March 29, 2017

Poslovni kursevi engleskog jezika

­

 


poslovni kursevi engleskogPoslovni kursevi engleskog jezika
u Centru za edukaciju NS Pro Group, organizuje se u skladu sa potrebama kandidata individualno, ili u manjim grupama, u Vašim ili našim prostorijama.

Poslovni kursevi engleskog jezika i mogućnosti koje nudimo:

 

  • Nudimo usko stručne kurseve engleskog jezika iz oblasti medicine, ekonomije, prava, poslovnih veština i slično.
  • Moguće je pohađati i kurseve “General English” tipa, a dajemo i mogućnost svim kandidatima da se kvalitetno pripreme za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita “General English” tipa.
  • Poslovni engleski podrazumeva, uz opšte, i elemente stručnog engleskog jezika iz raznih oblasti.
  • Moguće je polaganje međunarodno priznatih ispita prema LCCI standardu (https://en.wikipedia.org/wiki/London_Chamber_of_Commerce_%26_Industry)

Kurs poslovnog engleskog jezika (“poslovni engleski”) podrazumeva:

 • Ulazno testiranje da se odrediti nivo znanja polaznika. Na osnovu ulaznog testiranja saznajemo koji program ponuditi polazniku i kako ga dalje usklađivati sa poslovnom oblašću koja polaznika interesuje.
 • Kurseve iz određenih stručnih, specijalističkih oblasti kao što je ekonomija, medicina, mašinstvo, prava, poslovne veštine itd.
 • Kurs koncipiran tako da zadovolje potrebe određene struke za korišćenjem engleskog jezika u poslovanju.
 • Kurseve koji u potpunosti odgovaraju zahtevima određenih profesija.
 • Sticanje znanja za obradu određene dokumentacije koja se koristi u poslovnom svetu kao i stručnu terminologiju na engleskom jeziku.
 • Mogućnost da svaki polaznik koji je završio u našem Centru neki od opštih kurseva, može nastaviti učenje na sledećem nivou poslovnog engleskog. Tako polaznik sa stečenim predznanjem može, bez velike pripreme, da se uključi na poslovni kurs engleskog jezika i nastavi svoje obrazovanje.
 • LCCI sertifikat otvara mogućnost za učenje jezika na specijalizovanim poslovnim kursevima koji pružaju sve jezičke kompetencije od značaja za poslovni svet.

Poslovni kursevi engleskog jezika: dinamika održavanja nastave

 • Četiri školska časa nedeljno, s tim da se dinamika može prilagoditi potrebama preduzeća, i povećati ili umanjiti na zahtev.
 • Termini održavanja nastave su usklađeni sa potrebama polaznika, pa je moguće učiti engleski jezik i radnim danima, i vikendom, pre podne ili uveče.
 • Nastava se može održavati u prostorijama preduzeća, ukoliko je zaposlenima tako lakše da usklade svoje radne obaveze i učenje engleskog jezika.

LITERATURA

Literatura za poslovni engleski je prilagođena poslovnoj oblasti na koju se odnosi, a kandidati nakon završnog ispita dobijaju sertifikat sa oznakom prema CEF standardu.

OVLAŠĆENI TEST CENTRI

Pregled ovlašćenih test centara može se pronaći na sajtu Britanskog saveta  (http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts).

Testovi iz engleskog mogu se pronaći na istoimenom sajtu.

Kursevi poslovnog engleskog jezika (Market Leader)

Market Leader je istaknuti program učenja poslovnog engleskog jezika širom sveta. Namenjen je polaznicima koji se spremaju za poslovnu karijeru ili polaznicima koji već rade, a zainteresovani su da unaprede svoje znanje poslovnog engleskog jezika.

Program je razvio Pearson – Longman u saradnji sa prestižnim Financial Times časopisom. On predstavlja najnapredniji program učenja i usavršavanja poslovnog engleskog jezika.

Uloga predavača je da poduči i pomogne polaznicima da razviju svoje jezičke veštine u poslovnom kontekstu.

Profesionalni kursevi poslovnog engleskog jezika (usavršavanje veština)

Učenje poslovnog engleskog se razlikuje od opšteg engleskog po izboru materijala i konteksta za slušanje i čitanje. Takođe i po izboru leksike u gramatičkim vežbama i vokabularu.

Profesionalni kursevi poslovnog engleskog jezika za sve nivoe (A1 – C1) koncetrišu se na usavršavanje sledećih veština:

 • Primenjivo znanje o najvažnijim oblastima menadžmenta, marketinga , finansija, makro i mikro ekonomije.
 • Usavršavanje veštine pisanja (poslovni mejlovi, izveštaji itd.)
 • Visok nivo gramatičke sposobnosti i preciznosti.
 • Intenzivna obuka u držanju prezentacija na mnogobrojne poslovne teme.
 • Obuka čitanja i razumevanja tekstova a sa ciljem objašnjavanja ključnih i aktuelnih tema poslovnog sveta. Naši programi koriste poslovne tekstove ekonomskih magazina kao što je Financial Times.
 • Tečan govor i koherentnost – sposobnost razumevanja i diskutovanja o ključnim konceptima u svetskoj ekonomiji.
 • Aktivno učestvovanje u širokom spektru inovativnih komunikacijskih aktivnosti.

ActiveTeach CD paket

Market Leader je u svoja najnovija izdanja uvrstio i ActiveTeach cd paket koji se dobija uz knjigu a koji je usmeren na interaktivno učenje i kvalitetan rad od kuće. Uz stručno vođenje i savete naših profesora ovim cd paketom dolazi se do još efikasnijeg i upotrebljivijeg znanja poslovnog engleskog jezika.

Poslovni kursevi engleskog jezika – Pogledajte VIDEO kako se upotrebljava  ActiveTeach cd paket:

Nazad na naslovnu: naslovna