March 1, 2017

MET

MET (The Michigan English Test)

MET (The Michigan English Test)MET se nalazi u grupi Cambridge Michigan ispita i namenjen je kandidatioma koji žele da steknu  međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika za potrebe života, školovanja ili zaposlenja u inostranstvu.

Ispit ocenjuje znanje kandidata od nivoa A2-C1 po Zajedničkom Evropskom referentnom okviru za strane jezike (CEFR). Rezultat koji bi kandidat trebalo da zadovolji uslovljen je od strane institucije kojoj podnosi određeni zahtev (ambasada, univerzitet ili kompanija).

Kako izgleda procedura polaganja ispita i bodovna skala u odnosu na CEFR okvir možete pogledati na zvaničnom sajtu Cambridge Michigen:

http://www.cambridgemichigan.org/wp-content/uploads/2014/10/MET_CEFR.pdf

 

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje MET ispita. Zakazivanju nastave prethodi besplatno ulazno testiranje nivoa znanja kandidata. Testiranje bi trebalo da pokaže da je kandidat već savladao osnovna gramatička pravila i da vlada elementarnim pojmovima.

Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Literatura koja se koristi specijalizovana je konkretno za pripremanje MET ispita. Dužina trajanja nastave i fond časova uslovljeni su nivoom znanja i potencijalom svakog pojedinačnog kandidata.

 

Ukoliko Vas zanima više, ili želite da prijavite, javite nam se: kontakti