March 1, 2017

MELAB

MELAB (The Michigan English Language Assessment Battery)

melab Michigan English Language Assessment BatteryMELAB je Cambridge Michigen ispit koncipiran za procenu nivoa znanja osoba kojima engleski nije maternji jezik.

Da bi kandidat prijavio ispit mora poznavati engleski jezik minimalno na nivou C1 po CEFR-u (Međunarodni Evropski Referentni okvir za strane jezike).

MELAB ispit često se polaže kao alternativna varijanta za TOEFL ispit, a namenjen je osobama koje se prijavljuju na studije u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Velikoj Britaniji; za apliciranje na poslove koji zahtevaju visoko poznavanje engleskog jezika ili prosto svima onima koji žele da imaju dokaz o poznavanju engleskog jezika na akademskom nivou.

Na zvaničnom CaMLA sajtu možete pogledati uporednu tabelu za MELAB i TOEFL: http://www.cambridgemichigan.org/wp-content/uploads/2014/10/MELAB_ConcordanceTable.pdf

Registracija za polaganje ispita razlikuje se u odnosu na ostale prijave.

Za podnošenje prijave neophodno je putem imejla dostaviti indetifikacioni obrazac koji možete naći na sledećem linku: http://www.cambridgemichigan.org/wpcontent/uploads/2015/01/MELAB_RegForm2015_Secure.pdf

i skeniranu stranu pasoša sa fotografijom, kao i dokaz o uplati naknade za izlazak na ispit, u roku za prijavljivanje koji je ispitni centar odredio. Nepotpuni obrasci se ne usvajaju.

Usmeni deo ispita ne može se održati naknadno jer se boduje u sklopu pisanog testa.

U Beogradu i Novom Sadu postoje akreditovani ispitni centri za polaganje MELAB ispita.

 

Sadržaj testa

MELAB test sastoji se od sledećih ispitnih celina:

 

1)         Slušanje – u trajanju od 35-40 minuta;

2)         Čitanje i proveravanje vokabulara i gramatike – 80 minuta;

3)         Pisanje – 30 minuta za pisanje eseja na zadatu temu,

4)         Govor – 15 minuta sa ispitivačem.

 

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje MELAB ispita. Zakazivanju nastave prethodi besplatno ulazno testiranje nivoa znanja kandidata. Kandidat bi već trebalo da poznaje engleski jezik na nivou C1.

Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Literatura koja se koristi namenjena je isključivo za pripremanje MELAB ispita. Dužina trajanja nastave i fond časova uslovljeni su nivoom znanja i potencijalom svakog pojedinačnog kandidata.

 

Ukoliko Vas zanima više, slobodno nam se javite: kontakti