March 1, 2017

KET

KET (Key English Test)

KET (Key English Test)KET, prvi je nivo na skali Cambridge ESOL ispita i odgovara nivou A2 Zajedničkog Evropskog referentnog okvira (CEFR), odnosno višem početnom nivou. Sertifikat garantuje da je polaznik savladao elementarni nivo engleskog jezika. On potvrđuje da je polaznik sposoban da se snađe u svakodnevnim situacijama, u usmenom i pismenom izražavanju.

Sertifikat priznat je od strane poslodavaca, univerziteta i vladinih organizacija u zemljama engleskog govornog područja. Predstavlja dokaz o poznavanju osnovne konverzacije.

Ovaj ispit odlična je priprema za više nivoe kao što su PET, FCE, a kasnije i za CAE i CPE. On je priprema za nivoe koje je nemoguće dostići ukoliko niste savladali elementarno poznavanje engleskog jezika.

KET nivo podrazumeva da polaznik već vlada osnovama engleskog jezika, na nivou A1 po CEF-u, što se utvrđuje besplatnim ulaznim testiranjem u našoj školi.

 

Ukoliko Vas zanima kako možete da prijavite polaganje, ili više informacija, javite nam se: kontakti