March 1, 2017

GSI OET

GSI OET (The Graduate Student Instructor Oral English Test)

GSI OET (The Graduate Student Instructor Oral English Test)GSI OET je ispit koji je Cambridge Michigen osmislio radi testiranja  kandidata koji žele da dokažu poznavanje engleskog jezika. Nivo engleskog potreban za taj ispit je na nivou maternjeg. Ispit se polaže ako kandidati nisu sa izvornog govornog područja, a žele da na Univerziteu Michigen rade kao predavači engleskog jezika.

Više o ovom ispitu, kao i video u kome je prikazan tok možete pogledati na zvaničnoj stranici CaMLA. Nalazi se na linku http://www.cambridgemichigan.org/test-takers/tests/gsi-oet/

 

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje GSI OET ispita. Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Polaznik treba da ima ulazno znanje na nivou maternjeg jezika.

 

Više informacija o našim uslugama vezanim za ovaj i druge ispite možete naći na: kontakti