April 30, 2017

Engleski za decu

Engleski za decu predškolskog uzrasta

Engleski za decu NS Pro Group je škola stranih jezika za decu osnovno-školskog i srednje-školskog uzrasta. Kursevi za decu primereni su tempu njihovog linvističkog razvoja, kao i aktuelnim interesovanjima na ovom uzrastu.

 • Kurs engleski jezika za decu u našoj školi stranih jezika održava se tokom cele školske godine. Svaki kurs usklađen je sa nastavnim planom i programom u redovnom školstvu.
 • Sadržaji ovih kurseva su edukativnog karaktera, a teme raznovrsne i zanimljive.

Upisni rokovi

 • Prvi upisni rok za nastavu engleskog jezika za decu je u junu mesecu, i traje do septembra tekuće godine.
 • Priključivanje grupama moguće je i kasnije, na osnovu procene profesora o nivou znanja deteta.
 • Nastava prati školsku godinu i završava se polovinom juna, dok je početak rezervisan za prvi deo septembra.

Fond časova

72 školska časa, dinamikom od dva školska časa nedeljno.

Literatura

Literatura savremenih izdavača je usklađena sa interesovanjima dece i njihovim uzrasnim karakteristikama, pa samim tim, direktno utiče i na ocenu u školi, podstičući ih da savladaju više nego što je to predviđeno školskim programom. Ideja je da se kod dece ovog uzrasta razvoj vuče unapred, te se iz tog razloga u radu koristi literatura koja je zahtevnija od klasične za dati uzrast.

Učenje engleskog jezika

 • Učenje engleskog jezika od predškolskog uzrasta do srednje škole, odvija se tako da deca već na uzrastu od 14-15 godina dostižu nivo znanja FCE (Cambridge First Certificate in English), koji je prvi u nizu visokih sertifikata prema CEF standardu i otvaraju sebi put za dalje ozbiljno usavršavanje engleskog jezika.
 • Nastavni plan i program prate školski nastavni plan ali uz zahtevniju literaturu uodnosu na klasičnu za dati uzrast.
 • Kurs engleski jezik za decu pored klasičnog načina, pohađaju se i u vidu individualne i grupne nastave prema školskoj literaturi.

Na kraju školske godine u svakoj poslovnoj jedinici naše škole održavaju se završne priredbe sa dodelom sertifikata. Roditelji i svi drugi gosti tada mogu steći uvid u znanja koja su deca tokom kursa stekla.

Engleski za decu školskog uzrasta

Ns Pro Group nudi kurseve govornog engleskog jezika za decu školskog uzrasta. Metod za učenje je brz, zabavan i muzikalan. Cilj programa je da deca engleski jezik uče sa lakoćom i sigurnošću.

Kurs uključuje:

 • govorni engleski za decu sa mogućnošću čitanja i pisanja i
 • pripreme za internacionalne ispite engleskog jezika za stariju decu

Metod rada

Časovi su zabavni i opušteni, orijentisani na rezultate, podržani pedagoškom i lingvističkom ekspertizom. Oni uče jezik, a učenje jezika je jedan od najkompleksnijih zadataka, njima je u tom uzrastu lako i jednostavno da pravilno usvoje strani jezik i uz dobro vođenje rezultat će biti pozitivan.

Programi

 • Centar za edukaciju Ns Pro Group koristi Programe (Oxford University Press) koji  sadrže zanimljive nastavne materijale koji podstiču učenje na intuitivan, pirodan i zanimljiv način, uz usvajanje gradiva kroz igru i zabavu.
 • Interaktivni program koji Ns Pro Group koristi razvija znanje ne samo engleskog jezika već i ostale vrednosti značajne u vaspitanju deteta.

Učimo engleski!

Engleski jezik je danas sinonim modernog društva i zvanični je jezik u 45 zemalja sveta. Poslednjih godina je mnogo dobio na značaju u gotovo svim oblastima znanja, naročito zbog dostupnosti sadržaja na tom jeziku. Oni koji žele da ulažu u obrazovanje svoje dece postali su svesni važnosti učenja engleskog jezika od malih nogu, pre svega radi sticanja dobre osnove za dalje napredovanje. Zato i postoje naši Kursevi engleskog jezika za decu!

Pristup predavanju koji naši predavači koriste pri obuci starije dece i mladih pogledajte na videu:

engleski za decu

Ukoliko želite da Vaše dete nauči engleski brzo i kvalitetno, javite nam se: kontakti