March 1, 2017

ECPE

ECPE (The Examination for the Certificate of Proficiency in English)

 

ECPE examination for the certificate of proficiency in englishECPE je standardizovan test iz grupe Cambridge Michigan ESOL ispita, namenjen za dobijanje sertifikata o poznavanju engleskog jezika na visokom nivou. Ovaj sertifikat priznat je u nekim zemljama engleskog govornog područja kao zvanični dokaz o poznavanju jezika na nivou izvornog govornika i ekvivalentan je poznavanju engleskog na nivou C2 na CEFR skali (Međunarodni Evropski Referentni okvir za strane jezike).

ECPE sertifikat validan je u trajanju od dve godine i prilaže se kao dokaz o poznavanju engleskog jezika pri apliciranju u akademske i profesionalne svrhe. Od nosilaca ECPE sertifikata očekuje se da u potpunosti razume apstraktne ideje i koncepte; interaktivno komuniciranje na engleskom; da sa lakoćom učestvuje u diskusijama; shvatanje suštine razgovora iz konteksta na standardnom američkom engleskom, a da ujedno može da razume složene jezičke konstrukcije. Kandidat treba da ima širok i fleksibilan vokabular, kao i da vlada poznavanjem gramatike. Osim toga, nosilac ECPE sertifikata u stanju je da se pismeno izražava precizno i sa dobrom izražajnošću.

 

Ispit možete polagati u autorizovanom test centru u Beogradu, u Britanskom Savetu (British Council) na adresi Terazije 8/II.

 

U okviru ECPE ispita proveravaju se sledeće jezičke sekvence:

 

1)         Slušanje – u trajanju od 35-40 minuta;

2)         Čitanje i proveravanje vokabulara i gramatike – 75 minuta;

3)         Pisanje – 30 minuta za pisanje eseja na zadatu temu,

4)         Govor – konverzacija na zadatu temu sa jednim od kandidata u trajanju od 30-35 minuta.

 

Usmeni deo ispita može se polagati odvojeno u terminu pre ili nakon dana polaganja.

 

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje ECPE ispita. Zakazivanju nastave prethodi besplatno ulazno testiranje nivoa znanja kandidata. Kandidat bi već trebalo da poznaje engleski jezik na nivou C2.

Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Literatura koja se koristi namenjena je isključivo za pripremanje ECPE ispita. Dužina trajanja nastave i fond časova uslovljeni su nivoom znanja i potencijalom svakog pojedinačnog kandidata.

 

Ukoliko Vas zanima više o ovim ispitima, polaganju i pripremi, javite nam se: kontakti