March 1, 2017

ECCE

ECCE (The Examination for the Certificate of Competency in English)

ecceECCE je Cambridge Michigan ispit namenjen testiranju Američkog engeskog. Reč je o sertifikatu koji potvrđuje poznavanje nekonvencionalnog rečnika, umesto formalnog engleskog i namenjen je tinejdžerima, mladima i odraslima koji imaju stalni boravak u zemljama u kojima engleski nije zvanični jezik. Ovaj ispit zahteva znanje kandidata na nivou B2 (high intermediate) po CEFR skali (Međunarodni Evropski Referentni okvir za strane jezike).

 

Ispit traje 180 minuta i sastoji se od:

 

  • Slušanje – iz dva dela, 50 pitanja;
  • Gramatka – 35 pitanja;
  • Vokabular – 35 pitanja;
  • Čitanje – tri dela, 30 pitanja;
  • Pisanje na određen zahtev,
  • Govor – intervju sa ispitivačem.

 

ECCE ispit karakterističan je po načinu bodovanja. Kandidatu je dozvoljeno da podbaci u jednoj od jezičkih kompetencija ukoliko neku drugu savlada sa visokim brojem bodova. Kandidat koji ne prođe dve ili više jezičke celine ne može položiti ispit. Da bi položio određeni deo ECCE ispita (slušanje, gramatiku, vokabular, čitanje, pisanje i usmeni deo) kandidat mora imati minimum 65% tačnih odgovora da bi zadovoljio kriterijum prolaznosti.

 

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje ECCE ispita. Zakazivanju nastave prethodi besplatno ulazno testiranje nivoa znanja kandidata. Kandidat bi već trebalo da poznaje engleski jezik na nivou B2.

Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Literatura koja se koristi namenjena je isključivo za pripremanje ECCE ispita. Dužina trajanja nastave i fond časova uslovljeni su nivoom znanja i potencijalom svakog pojedinačnog kandidata.

 

Ukoliko Vas zanima više informacija, možete nam se javiti na: kontakti