Vaš pouzdan partner: Centar za edukaciju koji Vam daje NOVU MOTIVACIJU!

Škola engleskog jezika

Danas vlada velika potreba da se poznaje engleski jezik. Neophodan je u različitim segmentima života, i vlada veliko interesovanje za učenjem engleskog jezika. Koristan je od putovanja, interneta, školovanja pa do zaposlenja, kako kod dece i mladih, tako i kod starijih ljudi. Starosne granice ne postoje, pa naša škola engleskog jezika omogućava učenje engleskog jezika polaznicima različitih starosnih dobi.

Za odrasle posebno je značajan poslovni engleski o kome možete više saznati u nastavku. U centru za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, izučavaju se strani jezici i organizuju kursevi engleskog jezika kroz individualnu, polu individualnu i grupnu nastavu. Organizuje se kako engleski jezik za decu ranog predškolskog uzrasta, tako i za omladinu i odrasla lica.

Zašto odabrati engleski jezik?

Pitanje je na koje lako možemo odgovoriti kada znamo da više od pola milijarde ljudi širom sveta govori engleski.

Engleski jezik je jezik međuetničkih komunikacija u EU.

  • Više od polovine Evropljana ne može komunicirati na drugom jeziku osim na engleskom.
  • Veliki procenat svih web stranica je na engleskom jeziku. Savremeni trendovi zahtevaju da se znanja engleskog jezika koriste kako u privatnom životu, tako i u poslovnom svetu.

Svaki poslovni razgovor, svako putovanje, svaki plan da se školovanje nastavi u inostranstvu, na neki način zahteva da svaki učesnik u komunikaciji dobro poznaje engleski jezik. Na putovanju, na studijama u inostranstvu ili kroz najjednostavnije životne situacije, znanje engleskog jezika omogućuje korisnicima da se bez napora sporazumeju sa velikim procentom ljudi na planeti, u neograničenom broju raznovrsnih situacija.

  • Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad, pruža mogućnost svim zainteresovanim polaznicima da savladaju engleski jezik i time obezbede sebi lakše snalaženje u raznim životnim situacijama.
  • Kursevi engleskog jezika, od najnižeg do visokih niva, osmišljeni su tako da olakšavaju polaznicima učenje i pripremaju ih kako za opšte životne, tako i za specijalizovane poslovne situacije.

Kursevi engleskog jezika su prilagođeni potrebama polaznika

U našoj školi stranih jezika, kursevi se mogu prilagoditi potrebama (npr. “engleski jezik online” itd) koje svaki pojedinac, ili grupa ima u skladu sa ličnim zahtevima.

  • Kursevi su koncipirani su tako da se akcenat stavlja na usvajanje gramatike putem konverzacije.
  • Gramatika engleskog jezika  (“engleska gramatika”) usvaja se uz maksimalno izbegavanje klasičnog školskog učenja.
  • Kursevi stranih jezika u našoj školi omogućavaju učenje engleskog jezika tako da polaznici dođu brzo do željenog znanja. Ukoliko su početnici kroz “engleski za pocetnike”. Ukoliko žele da aktiviraju postojeće znanje i obogate ga ukoliko već imaju određena predznanja kroz “engleski za napredne”.

Škola engleskog jezika – opšti kurs engleskog jezika

podrazumevaju teme vezane za opšte životne situacije i postepeno uvode polaznike u sve jezičke veštine i škola engleskogprilagođeni su potrebama polaznika. U Centru za edukaciju NS Pro Group, ovi kursevi se odvijaju u skladu sa svim zahtevima koje predviđa Zajednički referentni okvir za strane jezike Saveta Evrope – CEF.

CEF klasifikacija

CEF klasifikacija predviđa tri grupe poznavanja engleskog jezika:

  • A – Kandidat početnik,
  • B – Napredni kandidat i
  • C – Samostalni kandidat

U skladu sa ovom podelom,Centar za edukaciju NS Pro Group Novi Sad organizuje šest nivoa kurseva engleskog jezika, i to A1, A2, B1, B2 C1 i C2.